ReadyPlanet.com
Fenwick

LUNKER STIK

Model Lenght Type Sec Lure Wt (g) Line(lb) Price
LSC553LG TH 5.5 เบท 3 2-10 3-8 2900
LSS553LG TH 5.5 สปิน 3 2-10 3-8 2900
LSC563MLG TH 5.6 เบท 3 5-14 4-12 2900
LSS563MLG TH 5.6 สปิน 3 5-14 4-12 2900

IRON HAWK

   คัน Fenwick IRON HAWK คัน 2 ท่อน Graphite IM7 Nano คุณภาพสูง คันสปริงตัวดี แบงค์เรียวเล็ก เสริมด้วย Double X-Cross Graphite ที่โคนคัน รีซีท Fuji Japan พร้อมไกด์ copy Sic น้ำหนักเบา เหมาะสำหรับตีเหยื่อปลอม ทนสาย PE ได้ มีให้เลือกทั้งเบท และสปิน 

Model Lenght Type Sec Lure Wt (oz) Line(lb) Price Promotion
IHC662M  6.6 เบท 2 1/6-1/2 8-14 1900 1400
IHC662ML  6.6 เบท 2 1/8-3/8 6-10 1900 1400
IHS662UL  6.6 สปิน 2 1/16-1/4 3-8 1900 1400
IHS702L  7.0 สปิน 2 1/8-5/16 4-8 1900 1400

BLACK HAWK

Model Lenght Type Sec Lure Wt (g) Line Price
BHS662M TH 6.6 สปิน 2 4.7-21 8-17 1990
BHC662M TH 6.6 เบท 2 4.7-21 8-17 1990
BHS661M TH 6.6 สปิน 1 4.7-21 8-17 1990
BHS661MH TH 6.6 สปิน 1 7-28 8-20 1990
BHC661M TH 6.6 เบท 1 4.7-21 8-17 1990

EAGLE GT GREEN

Model Lenght Sec Type Action Lure Wt(g) Line (lb) Price
EGTC532UL 5.3" 2 เบท UL 1-7 2-6 1600
EGTS562L 5.6" 2 สปิน L 0.8-7 3-8 1600
EGTC662MH 6.6" 2 เบท MH 8-30 10-20 1600
EGTS662M 6.6" 2 สปิน M 7-20 8-16 1600
EGTS501UL 5.0" 1 สปิน UL 0.6-3.5 2-6 1600
EGTC661M 6.6" 1 เบท M 8-24 8-17 1600
EGTS661M 6.6" 1 สปิน M 7-20 8-16 1600
EGTS701M 7.0" 1 สปิน M 7-20 8-16 1600

 

 

 

 

EAGLE Traveller 2022

Model Lenght Sec Type Action Lure Wt(oz) Line (lb) Price
C503UL 5.0" 3 เบท UL 1/32-1/4 1-6 1800
C663M 6.6" 3 เบท M 1/4-3/4 6-14 1800

 

 

 

 

 

 

LEGACY PLUS

Model Lenght Sec Type Action Lure Wt(g) Line (lb) Price
LPWS802 8.0" 2 สปิน MH 80-120 12-25 3600
LPWS902 9.0" 2 สปิน MH 80-120 12-25 3900
LPWS1002 10.0" 2 สปิน MH 80-120 12-25 4100
LPWC1002 10.0" 2 เบท MH 120-150 15-30 4100

 

 

 

 

HMG Mark l

ออกแบบสำหรับงานหน้าดิน ตกปลาเมืองไทยโดยเฉพาะ

ไกด์และรีซีท Fuji ด้ามก๊อกเกรด A เวทคัน 80-100g

เวทที่กำลังใช้งานสำหรับ ตกปลาหน้าดิน ด้วย Action MH

ทำให้คันนี้ สามารถเล่นสายได้ดีที่ประมาณ 12-30 lb แม้ในตัว

ระบุไว้ที่ 8-20 lb เหมาะสำหรับตกปลาหน้าดิน ธรรมชาติหรือตามบ่อ หรือสวายแข่ง

Model Lenght Sec Type Action Lure Wt(g) Line (lb) Price
HMGS802 8.0" 2 สปิน MH 80-100 8-20 3700
HMGS902 9.0" 2 สปิน MH 80-100 8-20 3800
HMGS1002 10.0" 2 สปิน MH 80-100 8-20 3900

 

 

 

EAGLE GT 2020

Model Lenght Type Sec Lure Wt (g) Line Wt (g) Price
EAS661M 6.6 สปิน 1 3.5-21.2 4-12 106 1400
EAS661MH 6.6 สปิน 1 7-28.3 8-17 130 1400
EAS701MH 7.0 สปิน 1 7-28.3 8-17 135 1400
EAC661MH 6.6 เบท 1 7-28.3 8-17 147 1400
EAC662MH 6.6 เบท 2 7-28.3 8-17 147 1400

 

 

 

LEGACY MAX

Model Lenght Type Sec Lure Wt (g) Line(lb) Price
LM902 TH 9.0 สปิน 2 80-120 12-25 2300
LM1002 TH 10.0 สปิน 2 80-120 12-25 2600

 

 

 

 

 

EAGLE GT

Model Lenght Type Sec Lure Wt (g) Line Price
EGTS802MH 8.0 สปิน 2 80-150 15-30 2600
EGTS902MH 9.0 สปิน 2 80-150 15-30 2800
EGTS1002MH 10.0 สปิน 2 80-150 15-30 3000

 

 

 

 

 

LEGACY PLUS II 

Model Lenght Type Sec Lure Wt (g) Line Price
S802MH   TH 8.0 สปิน 2 80-120 12-25 2200
S902MH   TH 9.0 สปิน 2 80-120 12-25 2300
S1002MH TH 10.0 สปิน 2 80-120 12-25 2400

 

 

 

 

ALBATROSS

Model Lenght Type Sec Lure Wt (oz) Line Price
ALBC661M 6.6 เบท 1 1/6-5/8 6-14 2400
ALBS6101L 6.10 สปิน 1 1/64-3/16 3-8 2400
ALBS661ML 6.6 สปิน 1 1/8-1/2 4-10 2400
ALBS6101M 6.10 สปิน 1 1/6-5/8 6-14 2400

 

 

 

 

AEROFIRE PLUS  AV

Model Lenght Type Sec Lure Wt (oz) Line Price
AFAVC902MH A 9.0 เบท 2 1-4 12-25 3400
AFAVS902MH A 9.0 สปิน 2 1-4 12-25 3400
AFAVC1002MH A 10.0 เบท 2 1-4 12-25 3500
AFAVS1002MH A 10.0 สปิน 2 1-4 12-25 3500

 

 

 

 

 

TRIPLE BLACK

Model Lenght Type Sec Action Lure Wt (oz) Line(lb) Price
TBC661M 6.6 เบท 1 M 1/6-3/4 6-14 2100
TBS661M 6.6 สปิน 1 M 1/6-3/4 6-14 2100
TBS662ML 6.6 สปิน 2 ML 1/8-1/2 4-10 2100
TBC662ML 6.6 เบท 2 ML 1/8-1/2 4-10 2100

 

 

 

 

 

 

 

AEROFIRE PLUS

คันสปินนิ่งปลาบ่อ ยอดนิยม จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ด้วยแล็งค์ลายผ้า เหนียว นุ่ม แรงงัดสูง

ไกด์สแตนเลสสติลกันสนิท รีลซีท ฟูจิ แข็งแรงทนทาน

Model Lenght Type Sec Action Lure Wt  Line(lb) Price
AFP-S802MH TH 8.0 สปิน 2 MH 80-120 g 15-30 3400
AFP-S902MH TH 9.0 สปิน 2 MH 80-120 g 15-30 3900
AFP-S1002MH TH 10.0 สปิน 2 MH 80-120 g 15-30 4100

 

  

 

 

 

 

KING FISHER

 

Model Lenght Type Sec Action Lure Wt (g) Line Price
KS762M 7.6 สปิน 2 M 5-20 8-14 1500
KS762ML 7.6 สปิน 2 ML 5-15 6-12 1500

 

 

 

 

ELITE TECH [BASS]

 ไกด์ผลิตจาก Titanium น้ำหนักเบา แต่แข็งแรงทนทาน ด้ามจับเป็นการรวม EVA และ TAC เข้าไว้ด้วยกัน จึงจับคันได้อย่างมั่นคงแม้ในขณะที่ที่จับเปียก   มีคันเบสท่อนเดียว และคันสปินคัน 2 ท่อนและคันท่อนเดียว

Model Lenght Type Sec Action Lure Wt (oz) Line Price
ETB692MFS 6.9 สปิน 2 MF 1/8-3/4 6-12 3000
ETB610MLS 6.10 สปิน 1 ML 1/8-5/8 4-10 3000
ETB661MC 6.6 เบท 1 M 3/8-5/8 8-14 3000

 

 

 

   EAGLE

 ไกด์ผลิตจาก Stainless steel น้ำหนักเบา แข็งแรง และทนต่อการกัดกร่อน   มีให้เลือกหลายแบบทั้งคัน 2 ท่อนและคันท่อนเดียว ทั้งเบทและสปินนิ่ง

Model Lenght Type Sec Action Lure Wt (oz) Line Price
EA66MH-FC-2 6.6 เบท 2 MF 1/4-3/4 8-17 1700
EA66MH-FS-2 6.6 สปิน 2 MF 1/8-3/4 6-12 1700
EA66MH-FC 6.6 เบท 1 MHF 3/8-1 10-20 1700
EA66MH-FS 6.6 สปิน 1 MHF 1/4-1 8-17 1700

 

          

                             Double Black

           คัน Fenwick Double Black คันรุ่นใหม่ปี 2015 เป็นคันที่พัฒนาต่อจาก Eagle GT โดยนำความต้องการของนักตกปลาชาวไทย และชาวเอเชียมาพัฒนาต่อยอดใ ห้ตรงตามความต้องการของนักตกปลา  รวมถึงความยาว การใช้อุปกรณ์ประกอบคัน Custom Design เน้นวัสดุมีคุณภาพ  โครงสร้าง Graphite IM7 Plus ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของคันที่ยาวขึ้น น้ำหนักเบาส่ง แต่ส่งเหยื่อและความรู้สึกของคันดีขึ้น อุปกรณ์ประกอบคัน Fuji  ด้ามยาง EVA  จับกระชับมือ  มีให้เลือกทั้งคันเบทและสปิน หลายขนาดตามความต้องการใช้งาน ไม่ว่าจะตกปลาล่าเหยื่อ ช่อน กะพง ชะโด หรือตกปลาทั่วไป 

Model Length (ft) Type Sec Guide Seat Action Lure wt Line Price
DBS602MH

 6.0

สปิน 2 Fuji Fenwick M 7 - 28 g 8-17 lb 1400
DBS601MH

 6.0

สปิน 1 Fuji Fenwick M 7 - 28 g 8-17 lb 1400
DBS662M

 6.6

สปิน 2 Fuji Fenwick M 4 - 21 g 4-12lb 1600
DBS661M

 6.6

สปิน 1 Fuji Fenwick M 4 - 21 g 4-12 lb 1600
DBS662MH

 6.6

สปิน 2 Fuji Fenwick MH 7 - 28 g 8-17 lb 1600
DBS661MH

 6.6

สปิน 1 Fuji Fenwick MH 7 - 28 g 8-17 lb 1600
DBC602MH

 6.0

เบท 2 Fuji Fenwick M 7 - 35 g 10- 25 lb 1400
DBC601MH

 6.0

 เบท

 1

 Fuji

 Fenwick

 M

7 - 35 g 10- 25 lb 1400
DBC662M

 6.6

เบท 2 Fuji Fenwick M 7 - 21 g 8 -20 lb 1600
DBC661M

 6.6

เบท 1 Fuji Fenwick MH 7 - 21 g 8 -20 lb 1600
DBC662MH

 6.6

เบท 2 Fuji Fenwick MH 7 -35 g 10 -25 lb 1600
DBC661MH

 6.6

เบท 1 Fuji Fenwick MH 7 -35 g 10 -25 lb 1600

 

             

                                     HMG 2014

                  คัน Fenwick HMG model 2014 ผลิตจาก Graphite Hi-Modulus คุณภาพสูง พร้อมถักขึ้นลาย Spiral ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสปริงตัว  ไกด์ Ti สามารถเล่นสายถัก รวมถึงสาย Braid ได้ ด้ามก๊อกผสมยางช่วยให้การจับกระชับขึ้น ในขณะที่เปียกน้ำ รีซีท Fuji มีให้เลือกทั้งคันเบท และสปินนิ่ง  

Model Lenght Type Sec Action Lure Wt (oz) Line Price
HMGS661M 6.6 สปิน 1 M 1/4-3/4 8-14 1900
HMGS661MH 6.6 สปิน 1 MH 3/8-1 10-17 1900
HMGS662M 6.6 สปิน 2 M 1/4-3/4 8-14 1900
HMGS691ML 6.9 สปิน 1 ML 1/8-5/8 6-12 1900
HMGS702M 7.0 สปิน 2 M 1/4-3/4 8-14 1900
HMGC661M 6.6 เบท 1 M 1/4-3/4 8-17 2000
HMGC661MH 6.6 เบท 1 MH 3/8-1 10-20 2000

                     

                          AETOS

              คัน Fenwick AETOS เป็นการออกแบบโดย  ทีมนักตกปลาของ Asia และ USA ผลิตโดยใช้ Graphite Cross-Scrim เกรดสูง ทำให้คันเรียว น้ำหนักเบา และ Sensitive รวมถึงตอบสนองต่อการตีเหยื่อปลอมได้ดีที่สุด   คันลักษณะ Fast-action เหมาะสำหรับตีปลาช่อน กะพง ชะโด ปลาเก๋า รวมถึงปลาล่าเหยื่อหลายชนิดในประเทศไทย  ที่ใช้งานเหยื่อปลอมหลากหลายขนาด  ทำให้การส่งเหยื่อ และสร้าง Action ของเหยื่อดียิ่งขึ้น  และการใช้ Cross-scrim Graphite ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสปริงตัว และ Balance ของคันดียิ่งขึ้น คันเรียวสวยตามสไตล์ Asia  ไกด์ Titanium สามารถใช้ได้กับสาย Braid ทุกชนิด ตีได้ลื่นกว่าไกด์ทุกประเภท และทนทาน มีให้เลือกทั้งคันเบทและสปินนิ่ง  สำหรับผู้ที่ชื่นชอบคันที่มีประสิทธิภาพสูง น้ำหนักเบา ในการตีเหยื่อปลอม  

                 

Model Lenght Type Action Lure Wt (oz) Line Price
AS661M 6.6 สปิน M 1/8-3/4 6-14 3200
AS671MH 6.7 สปิน MH 1/4-3/8 8-17 3200
AC661M 6.6 เบท M 1/4-5/8 8-14 3300
AC681MH 6.8 เบท MH 1/4-3/4 10-17 3300

 

                

                                              HMX (2014)

              คัน Fenwick HMX model 2014 เป็นการออกแบบโดย  ทีมนักตกปลาของ Asia และ USA ผลิตโดยใช้ Cross-scrim IM7 Graphite (CS) ทำให้คันเรียว น้ำหนักเบา และ Sensitive รวมถึงตอบสนองต่อการตีเหยื่อปลอมได้ดีที่สุด   คันลักษณะ Fast-action เหมาะสำหรับตีปลาช่อน กะพง ชะโด ปลาเก๋า รวมถึงปลาล่าเหยื่อหลายชนิดในประเทศไทย  ที่ใช้งานเหยื่อปลอมหลากหลายขนาด  ทำให้การส่งเหยื่อ และสร้าง Action ของเหยื่อดียิ่งขึ้น  และการใช้ Cross-scrim Graphite ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสปริงตัว และ Balance ของคันดียิ่งขึ้น คันเรียวสวยตามสไตล์ Asia  มีให้เลือกทั้งคันเบทและสปินนิ่ง  สำหรับผู้ที่ชื่นชอบคันที่มีประสิทธิภาพสูง น้ำหนักเบา ในการตีเหยื่อปลอม  

Model Lenght Type Action Lure Wt (oz) Line Price
HMXS601M 6.0 สปิน M 1/8-3/4 4-12 2100
HMXS661M 6.6 สปิน M 1/8-3/4 4-12 2200
HMXS610MH 6.10 สปิน MH 1/4-1 8-17 2200
HMXC601M 6.0 เบท M 1/8-3/4 8-20 2100
HMXC661M 6.6 เบท M 1/8-3/4 8-20 2200
HMXC661MH 6.6 เบท MH 1/4-1.1/4 10-25 2200

 

                         TECHNA AV  (2013)

       คัน Fenwick Techna AV  EVA Concept ( ด้ามก๊อก )  Model 2013 ที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพ Graphite และวิธีการขึ้นรูปโครงสร้างคันด้วยเทคนิคพิเศษใหม่ล่าสุดของ Fenwick Japan concept  ช่วยให้น้ำหนักของคันเบาลง สปริงตัวดีขึ้น คันเรียวขึ้น ผ่านการออกแบบ โดย Aramid Veil Design ด้วยรูปแบบการผสมประสานระหว่าง  คัน Style ญี่ปุ่น และความต้องการของนักตกปลาชาวไทย โดยยังคงใช้วัสดุคุณภาพสูงมาตราฐานญี่ปุ่น ( Japan Quality ) ไกด์ Fuji Alconite Concept  ด้ามก๊อก แบบพุดเดิ้ล ช่วยให้น้ำหนักคันเบาลง  มีให้เลือกทั้งผู้ที่ชื่นชอบการตีเหยื่อปลอม ปลาช่อน กะพง รวมถึงชะโด มีให้เลือกทั้งคันเบท และสปินนิ่ง  ** ราคาพิเศษสุด **     

Model Length (ft) Type รีซีท ไกด์ Action Lure (oz) Line Price
AVS66MF

6.6

สปิน Fuji F.Alconite M 7-18 8-20 lb 3550
AVS66MH

6.6

สปิน Fuji F.Alconite MH 11-28 10-25 lb 3550
AVC60MH

6.0

เบท Fuji F.Alonite MH 7-21 8-20 lb 3350
AVC66MHF

6.6

เบท Fuji F.Alconite MH 10-35 10-25 lb 3750

       

                          Fenwick Eagle GT ( Special )

                      คันสปินนิ่ง Fenwick Eagle GT ( Special ) เป็นคันรุ่นพิเศษที่ออกแบบสำหรับเล่นปลาชะโด หรือปลาใหญ่ ที่ต้องการคันสปินนิ่งแข็งพิเศษ แบลงค์ออกแบบและทำสีเขียวที่ได้รับความนิยมในเมืองไทย

Model Lenght Type Action Lure Wt (oz) Line (lb) Price
EGT601M 6.0 สปิน M 1/4 - 5/6 6-15 1900

 

 

                                BLADE

                 คัน Fenwick BLADE เป็นคันรุ่นใหม่ ผลิตจาก Graphite IM7 น้ำหนักเบาสปริงตัวดี ด้ามก๊อกทรงพุดเดิ้ลสวยงาม รีซีท Fuji ไกด์ Fuji เหมาะสำหรับการตีเหยื่อปลอม ตกปลาเกล็ด หรือปลาทั่วไป มีให้เลือกทั้งคันเบท และสปินนิ่ง

Model Lenght Type Action Lure Wt (g) Line Price
FBS601MH 6.0 สปิน MH 7-18 8-15 1650
FBS631M 6.3 สปิน M 2-14 6-12 1650
FBS661MH 6.6 สปิน MH 7-18 8-15 1650
FBC601M 6.0 เบท M 3.5-18 8-15 1650
FBC601MH 6.0 เบท MH 7-21 10-20 1650
FBC661MH 6.6 เบท MH 7-21 10-20 1650

 

 

 

                                   ELITE TECH

       คันท่อนเดียว Fenwick Elite Tech ผลิตจากวัสดุุณภาพสูง แบลงค์ Graphite Hi-Modulus คุณภาพสูง สปริงตัวดี  ไกด์ Titanium Frame วงใน Zirconium น้ำหนักเบา ลื่นทนแรงเสียดสีของสายได้เป็นอย่างดี ด้ามก๊อกแต่งทรงพุดเดิ้ล รีซีทผลิตพิเศษสำหรับคัน Elite Tech  มีให้เลือกหลายขนาด ทั้งคันเบทและสปินนิ่ง

Model Lenght Type Action Lure Wt (oz) Line Price
ESMS631M 6.3 สปิน M 1/8-3/4 6-12 2800
ESMS631MH 6.3 สปิน MH 1/4-3/4 10-17 2800
ESMC631M 6.3 เบท M 1/4-5/8 8-14 2800
ESMC691M 6.9 เบท M 3/8-5/8 10-17 2800
ESMC691MH 6.9 เบท MH 3/8-1 12-20 2800

      

                   Fenwick Eagle GT 2010

        คัน Fenwick Eagle GT 2010 Version ที่ผลิตมาสำหรับคันปลาบ่อ มีให้เลือกทั้งคันเบท และสปินนิ่ง หลายขนาด เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการตกปลาทั่วไป หรือตกปลาธรรมชาติ โคนคันลายผ้าตาเล็กสวยงาม ผลิตจาก Graphite IM7 รีซีท Fuji ด้ามก๊อกจับถนัดมืออย่างดี พร้อมแหวนแต่งคันสวยงาม มีให้เลือกหลายแบบทั้งคัน 2 ท่อนเบทและสปินนิ่งตกปลาทั่วไป และคันท่อนเดียว 7.0 ฟุตเบท สำหรับตกปลาบึกและสวายใหญ่  

Model Lenght รีซีท Action Lure Wt (oz) Line Price
EGT802 8.0 Fuji MH 90-120 12-25 2000
EGT902 9.0 Fuji MH 100-130 15-25 2200
EGT1002 10.0 Fuji MH 110-140 15-30 2300
EGT701 7.0 Fuji H 160-190 15-30 2050

 

           Techna AV  ( Spinning )

    คันสปินนิ่ง Fenwick Techna AV  EVA Concept ( ด้ามยาง )  ที่ผ่านการออกแบบ โดย Aramid Veil Design ด้วยรูปแบบการผสมประสานระหว่าง  คัน Style ญี่ปุ่น และความต้องการของนักตกปลาชาวไทย โดยยังคงใช้วัสดุคุณภาพสูงเหมือนเดิม และอุปกรณ์ประกอบคันอย่างดี  ด้ามยาง EVA ช่วยให้น้ำหนักคันเบาลง  มีให้เลือกทั้งผู้ที่ชื่นชอบการตีเหยื่อปลอม ปลาช่อน กะพง รวมถึงชะโด

Model Length (ft) Type รีซีท ไกด์ ด้าม Action Lure (g) Line Price
AVS66MF

6.6

สปิน Fuji Fuji EVA M 7 - 18 8-20 lb **0
AVS66MHF

6.6

สปิน Fuji Fuji EVA MH 11 - 25 10-25 lb **0

 

         FENWICK   EAGLE  GT  2010

Model Length (ft) Type Sec Guide Seat Action Lure wt Line Price
EGTS602MA

6.0

สปิน 2 Fuji Fenwick M 4 - 21 g 4-12 lb 1500
EGTS601MA

6.0

สปิน 1 Fuji Fenwick M 4 - 21 g 4-12 lb 1500
EGTS602MHA

6.0

สปิน 2 Fuji Fenwick MH 7 - 28 g 8-17lb 1500
EGTS601MHA

6.0

สปิน 1 Fuji Fenwick MH 7 - 28 g 8-17 lb 1500
EGTS662MHA

6.6

สปิน 2 Fuji Fenwick MH 7 - 28 g 8-17 lb 1650
EGTS661MHA

6.6

สปิน 1 Fuji Fenwick MH 7 - 28 g 8-17 lb 1650
EGTS702MA         7.0 สปิน 2 Fuji Fenwick M 3.5 - 21 g 4-12 lb 1850
EGTC602MA

6.0

เบท 2 Fuji Fenwick M 7 - 21 g 8 - 20 lb 1500
EGTC601MA

6.0

เบท

1

Fuji

Fenwick

M

7 - 21 g 8 - 20 lb 1500
EGTC602MHA

6.0

เบท 2 Fuji Fenwick MH 7 - 28 g 10 -25 lb 1500
EGTC601MHA

6.0

เบท 1 Fuji Fenwick MH 7 - 28 g 10 -25 lb 1500
EGTC662MHA

6.6

เบท 2 Fuji Fenwick MH 7 -35 g 10 -25 lb 1650
EGTC661MHA

6.6

เบท 1 Fuji Fenwick MH 7 -35 g 10 -25 lb 1650

  

      

           Techna AV  ( EVA Concept )

   คันเบท Fenwick Techna AV  EVA Concept ( ด้ามยาง )  ที่ผ่านการออกแบบ โดย Aramid Veil Design ด้วยรูปแบบการผสมประสานระหว่าง  คัน Style ญี่ปุ่น และความต้องการของนักตกปลาชาวไทย โดยยังคงใช้วัสดุคุณภาพสูงเหมือนเดิม และอุปกรณ์ประกอบคันอย่างดี  ด้ามยาง EVA แบบพุดเดิ้ล ช่วยให้น้ำหนักคันเบาลง  มีให้เลือกทั้งผู้ที่ชื่นชอบการตีเหยื่อปลอม ปลาช่อน กะพง รวมถึงชะโด

Model Length (ft) Type รีซีท ไกด์ ด้าม Action Lure (oz) Line Price
AVC60MHF

6.0

เบท Fuji Fuji EVA MH 1/4 - 3/4 8-20 lb ***0
AVC60MM

6.0

เบท Fuji Fuji ก๊อก MM 1/4 - 3/4 8-14 lb ***0
AVC60H

6.0

เบท Fenwick TTSS ก๊อก H 1/2 - 1 1/2 10-20 lb ***0
AVC66MHF

6.6

เบท Fuji Fuji EVA MH 3/8 - 1 1/4 10-25 lb ***0

      

         

        Fenwick  EAGLE  GT  2009

    คัFenwick  EAGLE GT  Model 2009   โดยปรับเปลี่ยน Spec ต่างๆให้ใกล้เคียงกับความต้องการ  ของนักตกปลาชาวไทย แต่ยังคง concept เดิม ในเรื่องแบลงค์เรียว  Graphite IM6 น้ำหนักเบา ไกด์ Fuji เพิ่มแหวนแต่งคัน ให้ดูสวยงามขึ้น  เหมาะสำหรับตีเหยื่อปลอมหรือตกปลาเกล็ด  มีให้เลือกทั้งแบบเบท และสปินนิ่ง

Model Length (ft) Type Sec Guide Seat Action Lure wt Line Price
EGTS602MA

6.0

สปิน 2 Fuji Fenwick M 4 - 21 g 4-12 lb 1200
EGTS601MA

6.0

สปิน

1

Fuji

Fenwick

M

4-21 g

4-12 lb

1150
EGTS602MHA

6.0

สปิน 2 Fuji Fenwick MH 7 - 28 g 8-17lb 1320
EGTS601MHA

6.0

สปิน 1 Fuji Fenwick MH 7 - 28 g 8-17 lb 1250
EGTC602MA

6.0

เบท 2 Fuji Fenwick M 4 - 21 g 8 - 20 lb 1150
EGTC601MA

6.0

เบท

1

Fuji

Fenwick

M

4 - 21 g 8 - 20 lb 1100
EGTC602MHA

6.0

เบท 2 Fuji Fenwick MH 7 - 28 g 10 -25 lb 1320
EGTC601MHA

6.0

เบท 1 Fuji Fenwick MH 7 - 28 g 10 -25 lb 1150

 

 

    คัน Fenwick Eagle GT

 - คันเบ็ดราคาพิเศษสุดจาก Fenwick  มีให้เลือกทั้งเบทและสปินนิ่ง

ทั้งแบบท่อนเดียวและ 2 ท่อน 

Model Length (ft) Type Sec Guide Seat Action Lure wt Line Price
EGTS602MA

6.0

สปิน 2 Fuji Fenwick M 4 - 21 g 4-12 lb 1200
EGTS602MHA

6.0

สปิน 2 Fuji Fenwick MH 7 - 28 g 8-17lb 1320
EGTS601MHA

6.0

สปิน 1 Fuji Fenwick MH 7 - 28 g 8-17 lb 1250
EGTC602MA

6.0

เบท 2 Fuji Fenwick M 4 - 21 g 8 - 20 lb 1150
EGTC601MA

6.0

เบท

1

Fuji

Fenwick

M

4 - 21 g 8 - 20 lb 1100
EGTC602MHA

6.0

เบท 2 Fuji Fenwick MH 7 - 28 g 10 -25 lb 1320
EGTC601MHA

6.0

เบท 1 Fuji Fenwick MH 7 - 28 g 10 -25 lb 1150

 

 

     

คัน Fenwick HMG 

คันตีเหยื่อปลอม ที่ได้รับการยอมรับว่าดีที่สุดรุ่นหนึ่ง ทั้งในด้าน Action และการสปริงตัว ตัวแบลงค์ทำจาก Graphite IM7 พร้อมด้วยคันรุ่นพิเศษ  ที่ทาง Fenwick ทำให้สำหรับพิเศษสำหรับประเทศ ญี่ปุ่น โดยเสริม Graphite Himodule ทำให้คันเบาและเรียวลงกว่าเดิม แต่สปริงตัว ดีขึ้น โดยใช้ไกด์และรีซีท Fuji

Model Lenght Type Sec Guide รีซีท Action Lure wt Line(lb) Price
GS60M 6.0 สปิน 1 Fuji Fuji M 1/4-3/4 8-20 2500
GT60M 6.0 เบท 1 Fuji Fuji M 1/4-3/4 8-20 2500
GT60MH 6.0 เบท 1 Fuji Fuji MH 1/4-1 10-17 2500

 

   

 FENWICK HMG ( SPECIAL EDITION ) 

   คัน Fenwick HMG  10 ฟุต สปินนิ่ง คันสปินนิ่งที่ได้รับการยอมรับ  สำหรับนักตกปลาแข่งหรือตกปลาทั่วไป แบลงค์ทำจาก Graphite IM7    น้ำหนักเบา  สปริงตัวดี เป็นที่ชื่นชอบและต้องการของนักตกปลาแข่ง ผลิตเพื่อจำหน่ายในตลาด Japan  

Model Lenght Type Action Lure Wt (oz) Line (lb) Price
HMG1002 10.0 สปิน MH 3/8 - 1 1/4 10 - 25 4200

 **  Special order for Japan Version **

 

คัน Fenwick HMX IM7

Model Lenght (ft) Type Sec Guide Seat Action Lure wt Line Price
HMXS60MH 6.0 S 1 Fenwick Fenwick MH 1/4 - 1 8-17 lb 1900
HMXT60M 6.0 C 1 Fenwick Fenwick M 1/4 - 3/4 8-20 lb 1800
HMXT60MH 6.0 C 1 Fenwick Fenwick MH 1/4 - 1 1/4 10-25 lb 1900
HMXS661MH 6.6 S 1 Fenwick Fuji MH 7 - 28 g 6 - 17 lb 2000
HMXT701HA 7.0 C 1 Fenwick Fuji H 14 - 50 g 12 -25 lb 2500
HMX902HA 9.0 S , C 2 Fenwick Fuji MH 60 -90 g 12 - 20 lb 3050
HMX1002HA 10.0 S , C 2 Fenwick Fuji MH 60 -90 g 12 - 20 lb 3100

    

       EAGLE  GT  2007

   คันเบ็ดราคาพิเศษจาก Fenwick  นำออกมาลดราคาพิเศษ  Model 2007  สินค้ามาจำนวนจำกัด

Model Length (ft) Type Guide Seat Lure wt Line Price
EGTS802HA

8.0

สปิน Fuji Fuji 90-120 g 10-20 lb 2080
EGTS902HA

9.0

สปิน Fuji Fuji 100-130 g 12-25 lb 2430
EGTC902HA

9.0

เบท Fuji Fuji 100-130 g 12-25 lb 2430
EGTC1002HA

10.0

เบท Fuji Fuji 110-140 g 15-30 lb 2550

 

    

       EAGLE  GT 2009

    คัน Fenwick  Eagle GT  ปี 2009  คันรุ่นใหม่ล่าสุดของตระกูล Eagle GT  โดยปรับปรุงและตกแต่งจากรุ่นเดิม  ทั้งแหวนแต่งคัน และด้ามก๊อกใหม่ปัดเชฟอย่างสวยงาม  เหมาะสำหรับตกปลาทั่วไป ตกปลาบ่อหรือธรรมชาติ

Model Length (ft) Type Guide รีซีท Lure wt Line Price
EGTS802HA

8.0

สปิน Fuji Fuji 90-120 g 10-20 lb 2500
EGTC802HA

8.0

เบท Fuji Fuji 90-120 g 10-20 lb 2620
EGTS902HA

9.0

สปิน Fuji Fuji 100-130 g 12-25 lb 2970
EGTC902HA

9.0

เบท Fuji Fuji 100-130 g 12-25 lb 3030
EGTS1002HA

10.0

สปิน

Fuji

Fuji

110-140 g 15-30 lb 3200
EGTC1002HA

10.0

เบท Fuji Fuji 110-140 g 15-30 lb 3270

 
คันเบ็ด

St Croix
Bogan
SURF Rods
Magic Craft
Penn
ชิงหลิว
Abu Rod
Banax& HemingWay rod
คันเบ็ดรวม
Lamiglas Rod
Browning
OKUMA Rods
Conventional Rods
Daiwa Rods article
Berkley article
ACADIA article
PAN TOURNAMENT articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.